Skip to main content

Wine Heritage Fund SICAV a.s.

Chuť vína, chuť úspěchu

výhody investice

orientace v problematice

dokonalá znalost výrobních procesů

identifikace potenciálu růstu hodnoty

znalost a posouzení potenciálu růstu profitability

zkušenosti s activity managementem

Wine Heritage Fund je fondem kvalifikovaných investorů s globálním přesahem ve směřování svých investičních aktivit. Díky zvolené strategii se teší zájmu investorů z celého světa.

Usilujeme o to být světově nejobdivovanějším prémiovým vinařským fondem. Jde o víc než o finanční výkonnost. Pro nás je to o tom, abychom byli známí díky zkušenostem, které vytváříme – pro naše spotřebitele, zákazníky, partnery, dodavatele a naše lidi.

Základní parametry fondu

 • Právní forma fondu:
  akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
 • Typ fondu:
  fond kvalifikovaných investorů
 • Podkladová aktiva fondu:
  majetkové účasti ve vinařských, vinohradnických a zemědělských společnostech
 • Emitovaný cenný papír:
  investiční akcie A (IAA EUR)
 • Veřejná obchodovatelnost:
  ne
 • Frekvence úpisu investičních akcií:
  měsíční
 • Minimální investice:
  1 mil. Kč, v rámci produktu Symbion od 100 tis. Kč
 • Vstupní poplatek:
  max. 3 %
 • Investiční horizont:
  dlouhodobý, 5 let
 • Frekvence odkupů investičních akcí:
  měsíčně
 • Splatnost odkupů:
  do 12 měsíců od posledního dne v měsíci, kdy bylo požádáno o odkup
 • Výstupní poplatek:
  • 1. rok - 5 %
  • 2. rok - 5 %
  • 3. rok - 5 %
 • Zdanění výnosu fondu:
  5 % ze zisku fondu
 • Zdanění akcionářů - fyzických osob:
  15 % při odkupu do 3 let, 0 % pri odkupu po 3 letech
 • Obhospodařovatel fondu:
  DELTA investiční společnost a.s.
 • Depozitář fondu:
  UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
 • Auditor fondu:
  PKF APOGEO Audit, s.r.o.

Globální trh s vínem

Největším odvětvím globální ekonomiky jsou průmysl, služby a zemědělství.

Globální trh s vínem je velký a dynamický sektor s velkým množstvím důležitých informací. Zde je několik z nejdůležitějších informací o globálním trhu s vínem:

 • Produkce vína: Světová produkce vína dosahuje obrovského množství. Hlavními zeměmi producenty jsou Itálie, Francie, Španělsko, USA a Čína. Avšak mnoho dalších zemí, jako například Argentina, Austrálie, Jižní Afrika a Nový Zéland, se v posledních letech stalo významnými producenty.
 • Spotřeba vína: Spotřeba vína se výrazně liší mezi zeměmi. Klasické vinařské země, jako Francie a Itálie, mají tradičně vysokou spotřebu vína. Nové trhy, jako Čína a Spojené státy, však zaznamenávají rychlý nárůst spotřeby, což je činí významnými hráči na globálním trhu s vínem.
 • Export a import: Mnoho zemí vyváží a dováží víno. Francie, Itálie a Španělsko jsou největšími exportéry vína, zatímco Spojené státy, Spojené království a Německo patří mezi největší dovozce. Existuje však také množství rostoucích trhů, jako například Čína a Rusko, které se stávají důležitými hráči v oblasti importu i exportu.
 • Kvalita a rozmanitost: Na trhu s vínem je velká rozmanitost vín různých kvalit, stylů a odrůd. Mezi nejznámější a nejcennější vina patří ty z regionů jako Bordeaux (Francie), Toscana (Itálie) a Rioja (Španělsko). Kromě toho existuje i velké množství vín z jiných zemí a regionů, které si získávají popularitu mezi spotřebiteli.
 • Trendy: Na globálním trhu s vínem lze identifikovat několik trendů. Mezi ně patří zvýšená poptávka po bílých a růžových vínech, rostoucí zájem o organická a biodynamická vína, a zvyšující se oblíbenost šumivých vín, zejména šampaňských a prosecca.

Investice do vinařství a vinohradů mohou být velmi rozmanité a závisí na mnoha faktorech, jako jsou například velikost vinice, vinařská oblast, používané technologie, druhy a odrůdy vinné révy, cena půdy, náklady na provoz a údržbu a další faktory. Zde je několik statistik týkajících se investic do vinařství a vinohradů:

 • Podle statistik společnosti Allied Market Research byla hodnota globálního trhu s vínem v roce 2020 odhadována na více než 400 miliard USD a do roku 2028 by měla dosáhnout přibližně 609 miliard USD. Tento růst je dán zejména rostoucí poptávkou po kvalitních a exkluzivních vínech.
 • Podle reportu společnosti Wine Intelligence z roku 2020 se více než 80 % vinic na světě nachází v malých a středních podnicích s ročním obratem do 10 milionů USD. Nicméně, tyto malé a střední podniky tvoří více než 90 % celkového počtu vinařských podniků.
 • Podle průzkumu společnosti Silicon Valley Bank z roku 2021 byla hodnota investic do vinařství a vinohradů v USA v roce 2020 odhadována na 5,2 miliardy USD, což je mírný nárůst oproti roku 2019. Tento nárůst je dán zejména investicemi do vinařské technologie a vinohradů v nových oblastech.
 • Podle reportu společnosti Rabobank z roku 2021 jsou nejvíce investujícími zeměmi do vinařství a vinohradů Španělsko, Itálie, Francie, Německo a USA. Nicméně, největší růst investic se očekává v Azii, zejména v Číně, kde se vinohradnictví a vinařství stávají stále populárnějšími.

Wine Heritage Fund

Vinařská půda

Vinařská půda je obecně považována za velmi ceněný majetek s dlouhodobou hodnotou. Vinařské pozemky často zůstávají v jedné rodině po mnoho generací a mohou být prodány za vysoké ceny.

Rostoucí poptávka po vínech

Víno je oblíbený nápoj po celém světě a poptávka po kvalitních vínech roste. Navíc se víno stává stále populárnějším, což znamená, že existuje mnoho příležitostí pro vývoz vína do celého světa.

Trvalá hodnota vína

Víno má vysokou hodnotu jako kulturní a historický artefakt. Kvalitní vína získávají na hodnotě s věkem, což znamená, že investice do vinařského průmyslu může nabídnout dlouhodobé zhodnocení.